PL I ENG
logo-zlobek

Zajęcia dodatkowe

Robotyka

Balet / Zajęcia taneczne / Zumba

Legotyka

Zajęcia logopedyczne indywidualnie

Karate / judo

Ceramika

Zajęcia szachowe